Driftstatus - Såderup vandværk

Såderup Vandværk
Gå til indhold
Såderup
Vandværk
Driftstatus historik


Onsdag den 2/10 - 2019
Hvis nogen synes at vandet smager lidt anderledes end det plejer, så er årsagen, at vi for øjeblikket får vand fra Ullerslev vandværk. Vandet til forbrugerne leveres nu fra Ullerslev Vandværk fordi vi har noget indtrængende overfladevand i vores ledningsnet. Der er absolut ingen fare ved at drikke vandet, men vi opfordrer forbrugerne til at skylle deres vandinstallationer grundigt igennem, så vi kan få fjernet de bakterier, som er kommet ind med overfladevandet. Vandværket foretager udskylning af ledningsnettet og anbefaler alle forbrugere at foretage daglig udskylning af den enkelte husstands eget ledningsnet (herunder varmtvandsinstallationer) ved at åbne for samtlige tapsteder. Vandværket anbefaler, at den daglige udskylning foretages i 3 på hinanden følgende dage. Vandværket skyller ledningsnet og filtre igennem, og vi arbejder hårdt for at løse problemet hurtigst muligt, så vi kan få det gode vand fra Såderup igen.
På bestyrelsens vegne.

Kontakt
Formand
Flemming Thybo
Hovmarken 2
5540 Ullerslev
Mobil: 2326 4362
formand@saaderupvand.dk

Vandværkspasser:
Ellinge Smedie A/S
Gl. Byvej 10
Ellinge
5540 Ullerslev
6598 1230

Claus Hundebøl - 2789 0321
Tilbage til indhold